Zanedbanie povinnej výživy je trestný čin

Pamätáte sa na staré známe pravidlo, ktoré platilo už v dobe stredoveku, a síce že muž by mal postaviť dom, zasadiť strom a splodiť potomka? Plodenie detí je jedným zo zmyslov života, udržať pri živote ľudský rod máme v sebe zakódované, avšak nie každý si ho uvedomuje a nie každý ho tiež ctí. Pre mužov je plodenie potomkov veľmi príjemné, v podstate sú na tom oveľa lepšie, než ženy, ktoré sú pri pôrode vystavené bolesti a niekedy aj ohrozeniu života, ale potom obom rodičom nastáva neľahké obdobie, kedy sa musia postarať o to, aby ich deti vyrastali v harmonickom prostredí a mali k dispozícii všetku výživu a ďalšie základné ľudské potreby.

právna pomoc

Nie vždy to ale býva takto idylické, ak sa partneri rozídu a dieťa je zverené do starostlivosti matky, otec musí prispievať na zabezpečenie základných životných potrieb aspoň finančne. Niektorí muži však výživné prestanú hradiť a dopúšťajú sa tým trestného činu zanedbania povinnej výživy. Na tento nezodpovedný prístup dopláca nielen dieťa, ale aj jeho matka, a súčasný právny poriadok našťastie pamätá na to, že je možné dlžnú čiastku vymáhať súdnou cestou.

dieťa pri hre

Ženy, ktoré sa ocitajú v takejto situácii, môžu využiť služby advokátskej kancelárie advokáta v Banskej Bystrici a konzultovať s ním nasledujúci postup. Situáciu totiž môžu komplikovať niektoré závažné skutočnosti, keď si osamelá žena s dieťaťom nemusí vedieť rady, ako napríklad že bývalý manžel je alkoholik a nie je s ním rozumný dohovor, prípadne je nezvestný, utiekol nevedno kam do zahraničia, alebo je na neho uvalená exekúcia a bol mu zabavený všetok majetok, alebo je už vo výkone trestu. Advokáti navrhnú ďalší postup a postarajú sa o to, aby bola dohodnutá náprava a situácia vyriešená v tejto ťaživej životnej situácii. Neplatenie výživného – zanedbanie povinnej výživy zo strany otcov býva bohužiaľ veľmi častým javom v súčasnej spoločnosti.

0 komentářů: „Zanedbanie povinnej výživy je trestný čin“