Predaj firmy

Realizujte vašu predstavu o podnikaní a sním spojenom novom smerovaní vo vašom živote. Premeňte vaše vízie do praxe a rozbehnite vaše podnikateľské aktivity bez ohľadu na to, akého typu podnikania, odvetvia a odboru sa váš biznis týka. V prípade záujmu o spoločnosť, ktorá je už zapísaná v Obchodnom registri, nás môžete osloviť. Uzavrieme s vami kúpno-predajnú zmluvu na základe vašich predstáv a preferencií o vašom podnikaní. Všetko, čo od vás budeme potrebovať sú úradne overené podpisy, ostatné nechajte na nás.

podnikajme spoločne

Naša firma sa venuje poskytovanie poradenstva v oblasti podnikania, predaju obchodných podielov spoločnosti a okrem iného aj samotnému založeniu spoločnosti. Tím profesionálnych odborníkov pre danú oblasť sa o všetko postará a uvedie na správnu mieru. Na nás sa môžete spoľahnúť. V ponuke firiem, ktoré sú určené na predaj, nájdete spoločnosti bez histórie ako aj spoločnosti s históriou. Čo vám viac vyhovuje, čomu dáte prednosť? Spoločnosti s históriou sa členia na aktívne, čiže podnikajúce spoločnosti a na neaktívne spoločnosti, ktoré z patričných dôvodov ukončili podnikateľskú činnosť, sú účtovne čisté. Čo znamená bez pohľadávok a záväzkov.

dokumenty a spisy

Niektoré zo spoločností sú registrované na daňovom úrade ako platcovia dane z pridanej hodnoty. Registrácia je povinná po dosiahnutí určitej hodnoty obratu za prislúchajúce daňové obdobie. V ostatných prípadoch ide o dobrovoľnú registráciu.

Predaj firmy platca dph 41business sa vyznačuje určitými výhodami, kde patrí možnosť odpočtu dane v daňovom priznaní. Výhodou záujemcu a potenciálneho kupujúceho tohto typu spoločnosti je práve zábezpeka na daň. Ku platcom dane z pridanej hodnoty patria mesačný platcovia, ako aj štvrťročný platcovia v prípade splnenia určitých stanovených podmienok.

V prípade záujmu o kúpu spoločnosti, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, vybavíme a vyriešime komunikáciu s daňovým úradom a všetky ostatné potrebné náležitosti, týkajúce sa komunikácie s úradmi.

0 komentářů: „Predaj firmy“